Funkcionári

V tejto časti by sme Vám chceli predstaviť tých, ktorí sa aktívne zapájajú do služby v zbore. Vďaka nim, vďaka ich ochote a vďaka láske k Bohu rozvíjame stále nové aktivity – od práce v spevokoloch, cez organizáciu rôznych podujatí, stretnutí až po detskú besiedku.

PREDSEDNÍCTVO


Farár: Michal Tekely
Dozorca: Bohuslav Beňuch

PRESBYTERSTVO


Ján Ambróš, Dušan Anguš, Milada Brindzová, Zdenka Géšeová, Ján Gunár, Milan Chrien, Mária Marošiová, Darina Petráňová, Vilma Petrovová, Ľubomír Pavlovic, Pavel Poliak, Ján Puškár.

FUNKCIONÁRI


Poddozorca: Pavel Poliak
Kurátor: Milan Ďuríčka
Kantori: Bohuslav Beňuch, Michal Cmarko, Mirka Tekely
Účtovníčka: Marta Mojžišová
Pokladníčka: Marta Mojžišová
Zapisovateľka: Zuzana Cmarková
Zvonár: Dušan Anguš
Kostolníci: Drahoslav Paulíny, Jozef Brodniansky, Igor Maruška, Milan Petruška
Predseda VmV: Silvia Chrienová

OSTATNÉ


Hospodársky výbor
Vnútromisijný výbor: Silvia Chrienová
Spevokol dospelých: Vilma Petrovová
Detská besiedka
Občianske združenie Živá Voda: Jozef Brodniansky