Boh hovorí : Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.


Aktivity v zbore


december, 2021

Drahé sestry a bratia,

pri účasti na aktivitách v zbore vás naďalej prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

Oznam


Drahé sestry a bratia,

tešíme sa, že po mnohých týždňoch nám vďaka novým opatreniam bude opäť umožnené sa stretnúť osobne v našom chráme Božom.

Preto si vás dovoľujeme pozvať na bohoslužby spojené s večerou Pánovou, a to už budúcu nedeľu 25.04.20201 o 9:30 hod. v našom chráme Božom v Dudinciach.

Z dôvodu kontroly negatívnych testov a potvrdení o začkovaní vás prosíme o skorší príchod do chrámu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

24

rokov zboru

375

veriacich

Vitajte v našom zbore


Chceli by sme byť rodinou, v ktorej sa každý cíti dobre, kde nachádza oporu a má svoje miesto a poslanie. K tomu všetkému chceme pozvať aj Vás. Ak sa k nám chystáte, už teraz sa tešíme na spoločenstvo s Vami!

Pokoj Vám!

Kontaktné údaje


ADRESA

Cirkevný zbor ECAV v Dudinciach
(Hontiansky seniorát / Západný dištrikt)
A.Sládkoviča 317
962 71 Dudince

ZBOROVÝ FARÁR

Mgr. Michal Tekely
+421-908-844-161
michal.tekely@gmail.com

ZBOROVÝ DOZORCA

Ing. Bohuslav Beňuch
+421-905-153-574
bbenuch@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 9666
presbyterstvodudince@gmail.com