Boh hovorí : Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.


Aktivity v zbore


júl, 2024

Drahé sestry a bratia,

pri účasti na aktivitách v zbore vás naďalej prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

OznamySlužby Božie v Dudinciach

Štedrý večer – 17:00 hod.
1. Slávnosť Vianočná – 9:30 hod.
2. Slávnosť Vianočná – 9:30 hod.
Silvester – 17:00 hod.
Nový rok – 9:30 hod.
Nedeľa po Novom roku – 9:30 hod.
1.nedeľa po Zjavení – 9:30 hod.


Online prenosy

Štedrý večer – 16:00 hod. / Rádio Regina (Púchov), 17:00 / TA3 (Pezinok)
1. Slávnosť Vianočná – 10:00 hod. / Jednotka (Stará Turá)
2. Slávnosť Vianočná – 9:05 hod. / Rádio Slovensko (Šahy)
Nedeľa po Novom roku – 9:00 / Dvojka (Košice)

Drahé sestry a bratia,

tešíme sa, že po mnohých týždňoch nám vďaka novým opatreniam bude opäť umožnené sa stretnúť osobne v našom chráme Božom.

Preto si vás dovoľujeme pozvať na bohoslužby spojené s večerou Pánovou, a to už budúcu nedeľu 25.04.20201 o 9:30 hod. v našom chráme Božom v Dudinciach.

Z dôvodu kontroly negatívnych testov a potvrdení o začkovaní vás prosíme o skorší príchod do chrámu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

24

rokov zboru

375

veriacich

Vitajte v našom zbore


Chceli by sme byť rodinou, v ktorej sa každý cíti dobre, kde nachádza oporu a má svoje miesto a poslanie. K tomu všetkému chceme pozvať aj Vás. Ak sa k nám chystáte, už teraz sa tešíme na spoločenstvo s Vami!

Pokoj Vám!

Kontaktné údaje


ADRESA

Cirkevný zbor ECAV v Dudinciach
(Hontiansky seniorát / Západný dištrikt)
A.Sládkoviča 317
962 71 Dudince

NÁMESTNÁ FARÁRKA

Mgr. Zorica Horáková
+421-907-278-716
presbyterstvodudince@gmail.com

ZBOROVÝ DOZORCA

Ing. Bohuslav Beňuch
+421-905-153-574
bbenuch@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 9666
presbyterstvodudince@gmail.com